Često se pitamo ko može da nam odgovori na pitanja koja imamo o elektronskim fakturama? Pitanja su razna od toga šta je zapravo elektronska faktura i kako izdati pravno validan eRačun, do toga kojim zakonima podleže elektronsko fakturisanje i koja je cena slanja eRačuna.

Najčešće-postavljana-pitanja-Moj-eRačun

Šta je elektronska faktura, odnosno eRačun?

Elektronska faktura je digitalni dokument, pravno identičan papinoj fakturi koji ima dve forme spoljašnju pdf i unutrašnju xml formu. Moj-eRačun faktura potpisana je aplikativnim sertifikatom i vremenskim žigom. Svaka faktura poslata  Moj-eRačun servisom ima status preporučene pošiljke, što znači da u svakom trenutku imate uvid u tačno vreme kada je poslata, i vreme kada je eRačun preuzet od strane primaoca.

Kako poslati elektronsku fakturu?

Kako je servis Moj-eRačun povezan sa preko 100 ERP sistema i računovodstvenih programa, svoje elektronske fakture možete poslati direktno iz svog računovodstvenog programa/ERP rešenja, a ukoliko ne koristite računovodstveni program ili isti još nije povezan sa servisom Moj-eRačun, eFakture možete poslati putem besplatne web aplikacije Kreiraj Moj-eRačun.

Kako da se registrujem za korišćenje servisa Moj-eRačun?

Da biste uspešno otpočeli sa slanjem elektronskih faktura neophodno je da se prethodno registrujete. Proces je jednostavan – popunjavanjem forme postanite korisnik u tri koraka ćete obaviti registraciju i postati korisnik servisa Moj-eRačun. Na aplikaciju se kasnije prijavljujete pomoću KORISNIČKOG ID-a i LOZINKE koji ćete primiti po završetku registracije.

Kojim zakonima podleže elektronsko fakturisanje?

Pored Zakona o elektronskom fakturisanju (“Sl. Glasnik RS”, br. 44/2021, br. 129/2021.), svaki eRačun koji je izdat kroz servis Moj-eRačun je „potpisan“ aplikativnim sertifikatom i vremenskim žigom, a samim tim i usklađen sa Zakonom o računovodstvu (“Sl. Glasnik RS”, br. 73/2019) i Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (“Sl. Glasnik RS”, br. 94/2017).

Koja je cena usluge slanja elektronskih futura – eRačuna?

Cena usluge zavisi isključivo o obimu vašeg poslovanja i  broju poslatih računa. Zvaničan cenovnik možete pronaći kod nas na sajtu, ali bi svakako trebalo poslati upit za ponudu, kako bismo pripremili ponudu napravljenu konkretno prema vašim potrebama.

Dočekajte spremni uvođenje obaveznog eRačuna u B2G i B2B sektoru. Registrujte se i počnite sa slanjem eRačuna direktno iz svog knjigovodstvenog programa ili putem web aplikacije Kreiraj servisa Moj-eračun. Kako praktično funkcioniše ceo sistem elektronskog fakturisanja i o samom radu servisa Moj-eRačun, za slanje elektronskih faktura, kao i odgovore na druga pitanja vezana za elektronsko fakturisanje saznajte možete saznati korišćenjem „Chat bot-a“ ili u najčešće postavljanim pitanjima na našem veb sajtu.