Korisnici servisa Moj eRačun uslugu mogu aktivirati e-mailom ili pozivom korisničkoj službi. Ako još niste korisnik servisa Moj eRačun, zatražite ponudu putem web obrasca.

Sistem Moj eArhiv omogućuje sigurne i kontrolisane uslove za čuvanje svih poslovnih dokumenata u elektronskom obliku. Bilo da je reč o eRačunima, eOdobrenjima ili eOtpremnicama, Moj eArhiv pruža jednostavan pristup, pa i kod rada od kuće.

Da li je obavezno koristiti eArhiv?

Ako primate eRačune ili ih šaljete i primate, obavezni ste ih čuvati u eArhivu. eRačun je račun izdat, prosledjen i primljen u XML formatu u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju i kao takav čuva u formatu u kojem je primljen.

Da li je odštampani PDF račun validni dokument?

Odštampani PDF račun ne smatra se originalom, već verodostojnom kopijom. U tom smislu, jedini „original“ je računarski čitljivi XML dokument, a prateći PDF je samo njegova slika.

Prednosti sistema Moj eArhiv u odnosu na „papirni“ arhiv

Jedna od prednosti je da su svi dokumenti sačuvani u cloud-u pa im se može pristupiti s bilo koje lokacije. Dokumenti se pretražuju preko ključnih reči, a ovlašćenja za pristup se posebno dodeljuju zaposlenima.

Sigurnost korišćenja usluge Moj eArhiv

Svako neovlašćeno brisanje ili promena na dokumentu se beleži, što znači da Moj eArhiv čuva celovitost sadržaja. Uz to, možete ograničiti pristup pojedinim dokumentima, u zavisnosti od volašćenja zaposlenih.