Za razmenu eDokumenata, bilo da se radi o razmeni između dva pravna lica (B2B) ili razmeni između preduzeća i javnog sektora (B2G), postoje dve opcije pomoću kojih se vrši razmena.

Servis Moj-eRačun nudi rešenje za sva preduzeća, u smislu omogućena je razmena eDokumenata između svih pravnih lica što bi dalje značilo da nije bitna veličina preduzeća ili činjenica da svi moraju posedovati računovodstveni program da bi došlo do razmene potrebne dokumenatacije.

Dve opcije koje su dostupne su:

  • Moj-eRačun aplikacijsko rešenje
  • Integrisano rešenje

Kome je namenjeno aplikacijsko rešenje?

Mala i mikro preduzeća većinom nemaju računovodstveni program pa za izradu kao I slanje svojih eRačuna koriste aplikaciju. Ono što je njena prednost jeste lako I brzo korišćenje bez bilo kakvih komplikacija. Olakšava proces same izrade, pogotovo za preduzeća koja kreiraju račune u word-u ili excelu-u.

Račun kod druge strane stiže putem mail-a u vidu linka, gdje korisnik može prvobitno da pregleda sam račun, posle toga isti i preuzme.

 Uz sam račun mogu se dodati i prilozi,  u vidu reklamnog materijala, otpremnica kao I ostale dodatne dokumentacije koja bi išla uz određeni račun.

Kome je namenjeno integrisano rešenje?

Srednja I velika preduzeća većinom imaju I koriste računovodstveni program za kreiranje I izdavanje računa I ostale dokumentacije. Ono što je bitno naglasiti kod ovakvog vida rešenja, jeste da niste u obavezi da menjate vaš program već da sve ostaje isto. Jedino što se dodaje jeste nova prečica koja će služiti za slanje eRačuna.

Prednost razmene eRačuna kao I drugih eDokumenata jeste da je svaka pošiljka u statusu preporučene pošiljke kao I to da određeni račun ili dokument stiže kroz svega par sekundi.

Da bi razmena bila omogućena nije potreno da dva pravna lica poseduju isti računovodstveni program.

Putem intuitivnog interfejsa pratite statuse svojih računa (poslati, dostavljeni, nedostavljeni) i jednostvno ih pretražujte. Zaglavlje je prilagođeno kako za korisnike sa osnovnim informatičkim znanjem tako i za napredne korisnike.

Povećava se preglednost eRačuna, što dalje znači da sve dokumente posedujete na jednom mestu. Pored toga, postoji I mogućnost automatskog arhiviranja.

Slanjem eRačuna ostvarujete izuzetan benefit, primanje eRačuna predstavlja prvi korak prema stvaranju modernog, brzog, i konkuretnog preduzeća.

2 Comments

  1. Prepoznajte ispravan eRačun - Moj-eRačun on 13 jula, 2021 at 10:45 am

    […] Integracijom računovodstvenog programa – ERPa i servisa Moj eRačun stiču se svi uslovi na nesmetan I zakonski regulisan način slanja eRačuna. […]  2. […] servisa Moj eRačun uslugu mogu aktivirati e-mailom ili pozivom korisničkoj službi. Ako još niste korisnik servisa […]