Razmena eRačuna i eDokumenata više nije opcija, to je imperativ. Postavlja se pitanje: “Kako iskoristiti snagu digitalizacije, a istovremeno unaprediti poslovanje?”

Ubrzajte radni proces

U današnje vreme malo je onoga što se ne može uraditi sa tri klika mišom. Jedna od pogodnosti koja uveliko ubrzava radne procese svakako je i eRačun, račun napravljen u elektronskom obliku koji se nakon izdavanja sigurnim kanalima šalje primaocu.

Razmene eRačuna u Srbiji postaće dominantan oblik fakturisanja primenom Zakona o elektronskom fakturisanju od 1.1.2022. godine.

Tu razmenu omogućava informacijski posrednik koji omogućava mašinsku čitljivost faktura I povezanost različitih softverskig rešenja bez dodatnih ulaganja.

Servis Moj-eRačun omogućava slanje, preuzimanje i arhiviranje eRačuna i eDokumenata između pravnih lica i pravnih lica i državnih organa.

Kako prepoznati ispravan eRačun?

Praksa pokazuje da mnogi poistovećuju eRačune sa neispravnim oblicima. Najčešća zabluda je slanje računa kao prilog elektronske pošte u PDF formatu. 

Ovakav način razmene računa je u suprotnosti sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Pritom, ne olakšava sam proces knjiženja, niti se na ovakav način digitalizuje proces razmene dokumenata. Slanjem računa u prilogu mail-a ne postoji uvid u to da li je račun preuzet ili ne i ovo dodatno pruža mogućnost zloupotrebe.

Kako poslati ispravan eRačun?

Elektronski računi primenjuju se kako bi se pojednostavili poslovni procesi, a pritom ostvarili i znatne uštede. Za razliku od tradicionalnih metoda razmene dokumentacije, eliminišu se troškovi papira, tonera, koverata I poštanskih markica.

Integracijom računovodstvenog programa – ERPa i servisa Moj eRačun stiču se svi uslovi na nesmetan I zakonski regulisan način slanja eRačuna.

eRačun je prilagođen svakom preduzeću, bez obzira da li kompanija poseduje ili ne poseduje računovodstveni program. Postoje dva načina slanja eRačuna putem servisa Moj eRačun: Web aplikacija ili slanje iz samog računovodstvenog programa koji preduzeće već koristi.

Privredni subjekti koji šalju eRačune i eDokumenta, pored digitalizacije I poštovanja zakonske regulative, ostvaruju mogućnost praćenja protoka dokumentacije u realnom vremenu, ubrzan ciklus obrade podataka i idu u korak sa rastom kupaca.