Elektronske fakture su goruća tema ovih dana s obzirom da je od 1. januara 2022. godine počeo da se primenjuje Zakon o elektronskom fakturisanju. Odobren je prelazni period za adaptaciju i implementaciju elektronskih faktura za sve pripadnike javnog sektora od 01.01. do 01.05.2022, čime je dat dodatni period za implementaciju Zakonom propisanih obaveza.

Moj_eračun_najlakši_put_do_elektronskih_fatura

ŠTA JE e-RAČUN?

e-Račun je elektronski dokument u potpunosti isti kao papirna faktura koji dobijate poštom. Ono što razlikuje elektronsku fakturu od papirne je to što ima svoju spoljašnju (pdf), ali i obaveznu unutrašnju (xml) formu. Prednost elektronske fakture servisa Moj-eRačun je što je overena aplikativnim sertifikatom i vremenskim žigom, što ga čini pravosnažnim prema Zakonu o elektronskom dokumentu, elektronskoj indetifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.

SERVIS Moj-eRačun

Moj-eRačun servis je informacioni posrednik za slanje i primanje elektronskih faktura, odnosno elektronsku razmenu dokumenata između pošiljaoca i primaoca, kao i upravljanja samim poslovnim procesom izdavanja, primanja i arhiviranja e-Računa.

Servis Moj-eRačun predstavlja najveću mrežu za razmenu elektronske dokumentacije u centralnoj i jugoistočnoj Evropi – elektronskih faktura i ostalih eDokumenata, između dobavljača i kupaca, prižajući korisnicima zaokružen proces od izdavanja, preuzimanja do protoka eDokumenata (Moj-DMS) i skladištenja eDokumenata (Moj-eArhiv).

e-RAČUN MREŽA

Servis Moj-eRačun integrisan je sa preko 100 najčešće korišćenih računovodstvenih programa i ERP sistema, a svakim danom intenzivno radimo na širenju partnerske mreže koja postaje sve veća. Putem servisa Moj-eRačun svoje elektronske fakture možete slati i prema inostranim klijentima.

KAKO POČETI sa SLANJEM ELEKTRONSKIH FAKTURA/eRačuna?

Proces registracije i verifikacije na servis Moj-eRačun obavlja se u 3 koraka:

Moj_eračun_registracija
  1. REGISTRACIJA – Na web stranici servisa www.moj-eracun.rs, kliknite dugme “Postanite korisnik“ i upišite lične podatke i podatke kompanije.
  2. DOKUMENTACIJA – Nakon registracije dobijate e-mail sa uputstvima o potrebnoj dokumentaciji. Korisnik na e-mail registracija@moj-eracun.rs treba poslati: skeniran izvod iz sudskog registra, skeniranu ličnu kartu ovlašćene osobe, skeniranu potpisanu i pečatom overenu izjavu iz priloga e-maila. Original navedene izjave potrebno je poslati poštom na adresu Docloop d.o.o., Bežanijski zimovnik 1a, 11070 Beograd.
  3. VERIFIKACIJA – Po prijemu gore navedene dokumentacije korisnička služba verifikovaće Vaš korisnički račun i spremni ste za slanje e-Računa.

Ukoliko je eRačun već integrisan u Vaš računovodstveni program (ERP) eRačune šaljete iz vlastitog softvera.

Nemate ERP ili servis e-Račun još nije integrisan sa vašim ERP-om? U tom slučaju možete koristiti Aplikaciju KREIRAJ pomoću koje možete slati svoje e-Račune.