Elektronsko fakturisanje je već standard u zemljama EU, ali i druge zemlje uvode elektronske fakture, kao recimo Egipat, Saudijska Arabija, a na tržištu Sjedinjenih Država od jula 2021 pokrenut je pilot projekat za elektronsko fakturisanje. Srbija, u prvoj fazi, uvodi obavezno e-fakturisanje u javni sektor – od januara 2022, sa omogućenim prelaznim periodom za implementaciju do 01.05.2022.

važni_datumi_u_elektronskom_fakturisanju

Pravna regulativa – Zakon o elektronskom fakturisanju

Uvođenje elektronskog fakturisanja u Srbiji je usklađeno sa Zakonom o elektronskom fakturisanju br. 44/2021, koji je donet 29. aprila 2021. godine. Ovim zakonom reguliše se izdavanje, dostava, prijem, obrada i čuvanje elektronskih računa, kao i sam njihov sadržaj. Takođe je bitno istaći da se Zakonom reguliše i sistem za elektronsko fakturisanje – SEF, koji će biti pod nadzorom države.
Datumi koji su od značaja za stupanje na snagu obaveznog elektronskog fakturisanja u Srbiji:

  • 1. januar 2022. godine. uz period prilagođavanja do 01.05.2022. obaveza svih subjekata javnog sektora da primaju i čuvaju elektronske fakture, kao i obaveza izdavanja eRačuna drugom subjektu javnog sektora.
  • 1. januar 2022. godine. uz period prilagođavanja do 01.05.2022. obaveza svih subjekta privatnog sektora da izdaju elektronske fakture subjektima javnog sektora.
  • 1. jul 2022. godine. svi subjekti javnog sektora će biti u obavezi da izdaju elektronske račune subjektima privatnog sektora
  • 1. jul 2022. godine. subjekti privatnog sektora će biti u obavezi da primaju i čuvaju elektronski račun koji izdaje subjekat javnog sektora, kao i elektronske fakture koje izdaju subjekti privatnog sektora.
  • 1. januar 2023. godine. pored javnog i svi subjekti privatnog sektora imaće obavezu izdavanja, primanja i čuvanja elektronskih računa.
    Nepoštovanje zahteva za elektronsko fakturisanje podleže kaznama od 50 hiljada do 2 miliona dinara (oko 17.000 evra).

Krajnje je vreme za početak elektronskog fakturisanja

Javni sektor je već od januara 2022. godine trebalo da počne sa primenom rešenja koja omogućavaju slanje i prijem e-faktura, ali im je omogućen prelazni period za adaptaciju i implementaciju do 01. maja 2022. godine. Već postoji testno okruženje, koje je obezbedilo Ministarstvo finansija Srbije, ali elektronske fakture možete početi sa slanjem već danas putem servisa Moj-eRačun kao informacijskog posrednika. Na taj način bićete automatski spremni kad se bude počelo sa punom primenom Zakona koji počinje od 01. maja 2022.
Međutim i kompanije koje moraju da počnu da koriste elektronske fakture od jula 2022. (G2B) ili januara 2023. (B2B) tebalo bi sada da preduzmu korake ka implementaciji eRačuna. Ovo je posebno važno s obzirom na to da se očekuje velika gužva u mesecima koji će biti udarni, što se može odraziti na vreme potrebno za implementaciju rešenja za elektronsko fakturisanje, Vaše poslovanje i likvidnost. Kontaktirajte nas na vreme, budite spremni za uvođenje elektronskih faktura već danas.

1 Comment

  1. […] je od 1. januara 2022. godine počeo da se primenjuje Zakon o elektronskom fakturisanju. Odobren je prelazni period za adaptaciju i implementaciju elektronskih faktura za sve pripadnike javnog sektora od 01.01. do […]