Prelazak na servis za elektornsku razmenu dokumenta Moj-eRačun donosi brži i efikasniji rad zaposlenih, zatim bolju realizaciju potraživanja, lakši pregled faktura i smanjenje troškova za slanje računa za 40-50% na mesečnom nivou. Elektronske fakture dostavljene kroz servis Moj-eRačun imaju status preporučene pošiljke, osigurane su od manipulacija i izmena i uvek su dostupne za pregled i ismene (dok god se faktura ne preuzme).

elektronske_fakture_moj_eracun

1. Digitalizacija poslovnih procesa

Primenom servisa Moj-eRačun omogućena Vam je potpuna automatizacija procesa obrade elektronskih faktura. Dokument u XML obliku učitava se u računovodstveni program, pri čemu sistem sam preuzima podatke sa elektronskog računa. Ovim se eliminiše mogućnost ljudske greške, a istovremeno je moguće jednim klikom učitati neograničen broj računa, dok se prekucavanjem gubi više od pet minuta po fakturi.

2. Elektronske fakture štede vreme i novac

Kada govorimo o uštedama najčešće pomislimo na troškove štampe i slanja, dok je najveća prednost korišćenja servisa Moj-eRačun, prvenstveno u uštedi resursa – vremena i ljudi. Štedite ne samo na slanju računa, troškovima pošte, štampe i papira, već ono što je najvažnije – slanje i prijem elektronskih faktura se odvija jednim klikom, u svega nekoliko sekundi.

3. Usklađen sa Zakonom o eketronskom fakturisanju

Elektronski račun je zakonski priznat kao i račun u papirnom obliku, koji će vremenom, u potpunosti, biti zamenjen. Zakonom o elektronskom fakturisanju je propisano da se faktura kao računovodstveni dokument sastavlja i dostavlja poslovnim subjektima u elektronskom obliku i da mora imati svoju spoljašnju (pdf) i unutrašnju formu (xml).

4. Siguran kanal za dostavu elektronskih dokumenata

Kroz servis Moj-eRačun isključene su malverzacije i “presretanje” faktura poslatih elektornskom poštom-om, jer se transfer svake elektronske fakture vrši putem sigurnih, kriptovanih kanala (kanali koje banke koriste za novčane transakcije) sa statusom preporučene pošiljke. Nema više izgubljenih faktura, a praćenje statusa eRačuna / eDokumenata je brže, jednostavnije, ekonomičnije, a poslovanje u skladu sa zakonima Republike Srbije.

5. Elektronske fakture – društveno odgovorno poslovanje

Ono što je danas ključno u savremenom poslovanju je društveno-odgovorno ponašanje privrednih subjekata. Više nije dovoljno biti najbolji u svojoj industriji, ako se Vaše poslovanje ne odražava pozitivno na okolinu i ciljnu populaciju, odnosno zajednicu u celini. Kroz servis Moj-eRačun i uslugu slanja elektronskih faktura mi utičemo na smanjenje upotrebe papira i samim tim čuvamo prirodu i šumske resurse od daljeg uništavanja.

Zašto je važno aktivirati servis Moj-eRačun već danas? Jer od trenutka kad se odlučite da zamenite svoje „papirno“ poslovanje elektronskim, Vi zapravo menjate i svoje procese u poslovanju, za šta je potrebno vreme. Prilagođavanje na nov način poslovanja, u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju, biće Vam olakšano kroz servis Moj-eRačun, ali morate imati na umu da za obradu baza Vaših korisnika i obaveštavanje da prelazite na elektronsko poslovanje treba vreme. U zavisnosti koji računovodstveni program ili ERP koristite, kolika je baza primaoca Vaših eRačuna i koliko efikasne procese u poslovanju imate zavisi koliko će proces prelaska na elektronske fakture trajati. Kroz ceo proces vodiće Vas korisnička podrška servisa Moj-eRačun, što je velika prednost, jer će uvođenje elektronskih faktura biti omogućeno čim se usklade Vaši procesi sa procesima digitalnog poslovanja. Zaključak ostaje isti: pripremite se na vreme za primenu Zakona o elektronskom fakturisanju.