Primalac jednim klikom može istovremeno besplatno učitati koliko god eRačuna želi, dok se prekucavanjem gubi više od pet minuta po računu.

Kada se govori o prednostima eRačuna, najčešće se ističe kako su one veće na strani primaoca. S druge strane, veliki broj poslovnih subjekata koji samo prima eRačune ističe kako ih ne primećuje. Zašto je to tako? Zato što ih obrađuju ručno – kao da su papirni računi!

Prednosti eRačuna za primaoce

Kao strukturirani elektronski dokument (XML), eRačun se razmenjuje i preuzima direktno sa računara u računar. Za primaoca to znači da jednim klikom jednostavno može preuzeti jedan ili sto primljenih eRačuna. Umesto da gubi prosečno pet minuta po računu kako bi prepisao podatke za knjiženje, učitavanje npr. 15 eRačuna u računovodstveni program traje oko 20 sekundi.

Knjiženje u praksi

Računovodstveni i ERP softveri, kojih je više od 100 integrisanih u Moj-eRačun mrežu, automatski popunjavaju sve podatke sadržane u XML dokumentu koje bi knjigovođa inače ručno prekucavao.  U ovom slučaju je posao knjigovođe samo da proveri pozive na broj učitanih eRačuna i, ako nije ranije predefinisano po dobavljaču, dodeli konto.

Prepisivanje podataka

Nakon obaveštenja servisa Moj-eRačun da su primili eRačun dobavljača, deo poslovnih subjekata ga preuzima i štampa (PDF), potom prekucava podatke s računa i odlaže ga u registrator nakon knjiženja. Time godišnje, ako prima oko 120 računa mesečno, ovaj primalac gubi oko dve nedelje godišnje na nepotreban rad – prekucavanje.

Format eRačuna je zakonski propisan

Osim što se prekucavanjem gubi vreme, primalac koji prekucava eRačun je u prekršaju. Naime, u skladu sa zakonskim propisima – Zakon o elektronskom fakturisanju , o čemu smo već ranije pisali, jedini „original“ je XML dokument koji se kao takav mora arhivirati i čuvati u propisanom vremenskom periodu. Odštampani eRačun je isključivo njegova kopija.

Postupak u slučaju revizije

Prednost eRačuna na strani primaoca svakako je i duplo skladištenje; primljeni eRačuni su skladišteni na servisu Moj-eRačun i u ERP-u te su odmah dostupni za reviziju ili poresku kontrolu. Dovoljan je jedan klik na „izvezi u PDF“ i svi primljeni eRačuni su spremni za kontrolu. Daleko jednostavnije i preglednije, nego pretraživati desetine registratora u potrazi za određenim računom.

Prekucavanje u odnosu na učitavanje eRačuna

Ručni unos eRačuna, koji su formatirani upravo tako da ih računar samostalno čita, otprilike je koristan kao i ručno pranje veša. Majice i košulje bi verovatno bile čiste da ih satima, jednu po jednu, „peremo“ o kamen na reci. No, zašto bismo to činili, ako u mašini za veš možemo oprati desetak majica odjednom, pritiskom na samo jedno dugme?

Edukacija putem Webinara

Ako želite prestati gubiti vreme na nepotrebno prekucavanje eRačuna koje primate, ali niste sigurni kako se to radi, odnosno želite zakonski ispravno obrađivati i čuvati eRačune, pozivamo vas da se javite korisničkoj službi i zatražite termin za edukaciju putem Webinara. Edukacije se održavaju za sada jednom mesečno, tako da je sada dobar trenutak za prijavu.

3 Comments

  1. […] Umesto da gubimo prosečno pet minuta po računu na prepisivanje, jednim klikom danas možemo učitati neograničen broj eRačuna u strukturnom, XML […]  2. […] Umesto da gubimo prosečno pet minuta po računu na prepisivanje, jednim klikom danas možemo uneti neograničen broj eRačuna u strukturiranom, XML […]  3. Automatizacija procesa, zašto? - Moj-eRačun on 5 oktobra, 2021 at 9:00 am

    […] Aktivna primena eRačuna omogućila je potpunu automatizaciju u procesu obrade računa. Taj dokument u XML obliku učitava se u računovodstveni program pri čemu sistem sam popunjava podatke s računa. Eliminiše se mogućnost ljudske pogreške, a istovremeno je moguće učitati neograničen broj računa. […]