Narodna Skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o elektronskom fakturisanju, objavljeno je u Službenom glasniku Republike Srbije broj 44/2021 od 29.04.2021.godine.

Početak primene zakona

Zakon je stupio na snagu 07.05.2021. godine. Početak primene Zakona je odložen i posebno regulisan za subjekte javnog sektorai subjekte privatnog sektora.

Početak primene Zakona za subjekte javnog sektora je propisan na sledeći način:

 • Obaveza izdavanja elektronskih faktura drugim subjektima javnog sektora počinje od 1.1.2022.
 • Obaveza prijema i čuvanja elektronskih faktura izdatih u skladu sa Zakonom od 1.1.2022.
 • Obeveza elektronskog evidentiranja obračuna PDV u sistemu elektronskih faktura od 1.1.2022.
 • Obaveza izdavanja elektronskih faktura subjektima privatnog sektora od 1.7.2022.

Početak primene Zakona za subjekte privatnog sektora je propisan na sledeći način:

 • Obaveza izdavanja elektronskih faktura subjektima javnog sektora počinje od 1.1.2022.
 • Obaveza prijema i čuvanja elektronskih faktura izdatih u skladu sa Zakonom od 1.7.2022.
 • Obaveza izdavanja elektronskih faktura subjektima privatnog sektora i izvršenje ostalih obaveza u skladu sa zakonom od 1.1.2023.

Izdavanje i prijem eRačuna vrši se u skladu sa srpskim standardom elektronskog fakturisanja (standard donet od strane nacionalnog tela za standardizaciju Republike Srbije).

Elementi eRačuna

Zakonom se propisuju elementi koje eRačun mora da sadrži (elementi propisani Zakonom o PDV, matični broj primaoca i izdavaoca, podaci o računima, instrukcije za plaćanje i drugo) kao i kazne odredbe u slučaju ne izvršavanja odredbi zakona. Predvidja se i donošenje posebnog pravilnika kojim će biti uređen sadržaj eRačuna.

Pripremite se

Dočekajte primenu Zakona spremni! Naša korisnička služba je dostupna za vaša pitanja i konsultacije u vezi uvodjenja eRačuna u vaše poslovanje radnim danom od 08 do 16h na 060 0995 341ili podrska@moj-eracun.rs.

Kako biste lakše savladali primenu Zakona i izdavanje eRačuna možete se prijaviti na edukaciju Digitalizacija poslovanja – vodjenje eRačuna u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju.

Informacije o dostupnosti eRačuna vašem računovodstvenom programu /ERPu proverite na spisku naših partnera/integratora.

Ako se vaš ERP provajder ne nalazi na spisku naših prartnera/integratora ili nemate računovodstveni program, vaše eRačune možete slati preko naše aplikacije gde je potrebno registrovati se i možete početi slati vaše eRačune!

Takođe možete zatražiti od vašeg provajdera ERPa da izvrši integraciju u Moj-eRačun mrežu ili da se javi nama kako bismo to uradili za vas.

3 Comments

 1. […] je u prekršaju. Naime, u skladu sa zakonskim propisima – Zakon o elektronskom fakturisanju , o čemu smo već ranije pisali, jedini „original“ je XML dokument koji se kao takav mora arhivirati i čuvati u propisanom […] 2. MeR interaktivni agent - Moj-eRačun on 21 septembra, 2021 at 9:44 am

  […] koja će se sigurno dodatno intenzivirati stupanjem na snagu obaveznog eRačuna u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju kako u javnom tako i privatnom […] 3. […] Zakon o elektronskom fakturiasnju, kao i ostali zakonski propisi koji uređuju eRačun, obavezni su i za poslovne subjekte primaoce eRačuna, a to znači da moraju osigurati elektronski arhiv za čuvanje elektronskih dokumenata i obrađivati ih drugim metodama, na primer kroz Moj DMS. […]