Digitalizacija poslovanja,u administrativnim procesima i računovodstvu, nije novitet niti je postupak koji će ikada u potpunosti završiti. Pre 25 godina, poslovna komunikacija se razmenjivala poštanskim putem, a danas i sa državnim institucijama komuniciramo e-mailovima ili informacionim sistemima sa sertifikatima.

Razvoj računovodstvenih softvera omogućio je, između ostalog, automatizovan obračun plata, a saradnja ERP proizvođača i informaciskih posrednika automatizovani unos eRačuna i drugih knjigovodstvenih dokumenata. Umesto da gubimo prosečno pet minuta po računu na prepisivanje, jednim klikom danas možemo uneti neograničen broj eRačuna u strukturiranom, XML obliku.

Unos eRačuna  

Velike kompanije koje posluju sa velikim brojem dobavljača među prvima su prepoznale prednost automatizacije poslovanja kroz eRačun, posebno iz perspektive primalaca eRačuna.

Koristeći opciju učitavanja eRačuna servis moj eRačun za vas sprovodi obaveštavanje i savetovanje vaših dobavljača pa tako veliki broj ulaznih računa kompanije preuzimaju eletronski i time ostvaruju vremenske i finansijske uštede.

Uloga informacijskog posrednika

Ulogu u dobroj „pripremi terena“ s dobavljačima mora imati informacijski posrednik, a to je tek jedna od prednosti koja izdvaja servis moj eRačun na tržištu. Uloga informacijskog posrednika, nije isključivo preneti informaciju / dokument od tačke A do tačke B, nego korisniku osigurati potpunu uslugu, ili bolje rečeno infrastrukturu, kako bi ostvario veću vrednost kroz digitalizaciju.

Komplementarne usluge

Korisnici koji su uvođenjem eRačuna implementirali na ispravan način i digitalizovali celi proces, iskoristili su digitalnu transformaciju da potpuno izbace papir i tako smanje troškove, ubrzaju procese, ali i povećaju fleksibilnost svog sistema. Taj eRačun, koji unose, a ne štampaju, povezali su s drugim elektronskim poslovnim dokumentima u okviru sistema.

Besplatne edukacije unosa eRačuna

Ako želite i sami u praksi uvideti prednosti unosa eRačuna, dostupan Vam je besplatni webinar – „Korišćenje eRačuna“.