Moj-eRačun | Elektronska arhiva

Moj-eArhiv je sistem za čuvanje i skladištenje svih poslovnih eDokumenata; eRačuna, eOpomena, eOdobrenja, eOtpremnica, eNarudžbenica, do ePrijema ili bilo kojeg drugog dokumenta u elektronskom obliku.

earhiv

Zašto Moj-eArhiv?

Pretraga dokumenata neuporedivo je brža, dokumenti su bitno sigurniji, a istovremeno štedite papir, eliminišete troškove štampanja ili gubitka dokumenata i prostora za arhiviranje.

Digitalizujte svoje poslovanje

Aktivirajte uslugu eRačun i započnite digitalizaciju svog poslovanja!

Prednosti servisa Moj-eArhiv

Sigurnost

Vaši dokumenti čuvani su u dva data centra na dve odvojene geografske lokacije na ukupno 4 servera što vam pruža izuzetno visok nivo sigurnosti. eRačuni se arhiviraju na period od 11 godina skladno zakonskim propisima Republike Srbije.

Hiper-brza pretraga

Jedna od najvrednijih funkcija moj-eArhiv sistema je hiper-brza pretraga dokumenata. Pronalazak dokumenata koji je do juče trajao satima, sada se putem pretrage odvija unutar samo nekoliko sekundi.

Arhivirajte elektronski / 11 godina

Dokumenti koji se skladištite u Moj-eArhiv arhivirani su na period od 11 godina. Možete arhivirati eRačune, eDokumente ali i sve ostale kancelarijske dokumente koje želite pretvoriti u digitalni oblik i ukloniti iz kancelarijskog prostora.

Auto-arhiviranje

eRačuni i ostali eDokumenti koje pošaljete putem servisa Moj-eRačun automatski se skladište u Moj-eArhiv. eRačuni su skladišteni u svom izvornom obliku zajedno s prilozima, aplikativnim sertifikatom i vremenskim žigom. Tako arhivirane računa nije potrebno štampati i čuvati u papirnom obliku.

Zakonska regulativa

Dostupnost

Jednostavan i neposredan on-line pristup dokumentima svim ovlašćenim korisnicima gde god se oni nalazili. Dokumenti su dostupni na uvid brzom pretragom pomoću unapred definisanih indeksa.

Proverite ostale eDokumente

Pored eRačuna, putem servisa Moj-eRačun možete razmenjivati i druge eDokumente