S početkom nove godine postavlja se pitanje šta očekujemo od implementacije Zakona o elektronskom fakturisanju i elektronskih faktura, a šta je zapravo realnost koja nas čeka. Svakim danom se susrećemo sa velikim brojem kompanija koje nam postavljaju pitanje kada i kako da uvedu elektronske fakture u svoje poslovanje? Očekivanja su da će u toku 2022. godine elektronske fakture ući najpre u javni sektor – 01.05.2022. godine, dok će već od 01.07. i privatni sektor preći na obavezu primanja eRačuna. Krajnji rok je 01.01.2023. godine kada se očekuje konačni prelazak svih na razmenu elektronskih faktura. Prema iskustvu koje imamo iz evropske unije realnost je ipak nešto drugačija.

elektronske_fakture
Elektronske fakture: očekivanja vs. realnost

Šta zapravo predstavlja prelazak na elektronsko fakturisanje? Da li je to puki prelazak sa papirnih na fakture u digitalnom formatu ili je to zapravo menjanje čitavog jednog procesa u samoj kompaniji. Elektronsko fakturisanje zaista predstavlja menjanje ustaljenih procesa u kompanijama, za šta je potrebno vreme. Iz našeg iskustva obično se čeka poslednji momenat za uvođenje novih, zakonom regulisanih poslovnih procesa. Dešavalo se da u poslednjim danima pred uvođenje elektronskih faktura u zemljama EU bude preko hiljadu i po upita za registraciju na servis Moj-eRačun dnevno, koje je potrebno pregledati, proveriti priloženu dokumentaciju i eventualno dopuniti nedostajuće dokumente, za šta je potrebno vreme. To je samo početak, što ćemo i objasniti u nastavku teksta, jer treba da budete spremni na to šta vas čeka, da taj prelazak ne bi bio bolan.

Za lakši prelazak na elektronske fakture Moj-eRačun kao informacijski posrednik može Vam pomoći na više načina:

1. Moj-eRačun sektor BAZA će Vam pomoći da pripremite korisnike/klijente za prijem elektronskih faktura

Priprema baze često nije mali zalogaj i može nas pokolebati da krenemo u proces uvođenja elektronskih faktura na vreme. Prepustite taj posao, na vreme, nama i mi ćemo za Vas obavestiti sve vaše korisnike i proveriti e-mail adrese na koje će im eRačuni ubuduće stizati.

2. Moj-eRačun će Vam omogućiti integraciju servisa u Vaš ERP, odnosno računovodstveni program

Biće Vam omogućeno da, kao i do sad, šaljete fakture iz svog ERP-a, odnosno računovodstvenog programa. Kroz Moj-eRačun mrežu omogućili smo integraciju za više od 100 ERP-ova – računovodstvenih softvera,  što u mnogome skraćuje vreme potrebno za implementaciju servisa.

3. Moj-eRačun će Vam oranizovati besplatne obuke putem on-line i on-site seminara i edukacija

Pohađanjem obuka na temu korišćenja servisa Moj-eRačun, ali i po pitanju Zakona i Zakonskih izmena koje predviđaju obavezno uvođenje eRačuna u poslovanje bićete spremni kad Zakon o elektronskom fakturisanju stupi na snagu.

4. Moj-eRačun će Vam obezbediti korisničku podršku tokom celog trajanja ugovorne obaveze..

..kako biste bili sigurni da će servis i Vaše poslovanje biti operativni 24/7

5. Moj-eRačun će obezbediti da poslate fakture, budu i dostavljene krajnjem korisniku

Sektor Moj-eRačun DOSTAVE će, ukoliko faktura nije preuzeta, nakon par dana pozvati korisnika da proveri razlog i opomene klijenta da ima ne-preuzetu fakturu na čekanju.

Olakšajte prelazak na elektronsko fakturisanje, ubrzajte proces naplate, osigurajte bolju likvidnost i poslujte u skladu sa Zakonom.  

Kontaktirajte nas da pronađemo najbolje rešenje, usklađeno sa Vašim potrebama, a naši konsultanti sa iskustvom prenetim iz EU, će Vas jednostavno sprovesti kroz ceo proces implementacije elektronskog fakturisanja i servisa Moj-eRačun.

Autor fotografije: Designed by vectorjuice / Freepik