Svakim danom se postavlja pitanje kako i zašto treba da digitalizujete svoju kompaniju? Najverovatnije ste se već susreli sa pojmovima kao što su digitalizacija poslovanja i digitalna transformacija. Iako se često misli da je u pitanju ista stvar, zapravo su to različite stvari i primena različitih digitalnih alata, za povećanje konkurentnosti vaše kompanije.
Šta zapravo predstavlja digitalizaciju poslovanja? Najprostije rečeno – digitalizacija je pretvaranje informacija/dokumenata u digitalni, računarima čitljiv, format.

digitalizacija_poslovanja
Povezanost kompanija kroz digitalizaciju poslovanja

Digitalizacija nije neka nova vest, jer preduzeća prolaze kroz digitalizaciju poslovanja već 15 godina. U tom procesu, najvažniji razlozi za digitalizuju su:

1. Povećajte produktivnost uz automatizaciju, npr. kroz eRačun servis

Digitalni podaci se lako pretražuju, brzo su dostupni i lako prenosivi – što dovodi do boljih i bržih tokova poslovanja. U zavisnosti od toga možete povećati svoj učinak sa istim resursima, uz zadovoljne klijente i srećnije zaposlene.
Na primer, papirni dokument koji se može pronaći u proseku za 12 minuta sada može da se preuzme u roku od nekoliko sekundi, a zatim da se obradi i dostavi u roku od 1/10 vremena koje nam je do sad bilo potrebno za slanje papirnih dokumenata. I to je upravo to: digitalizacijom dokumenata možete da postignete i do 10 puta povećanu produktivnost.
Što se tiče eRačuna i elektronskih faktura, aktivna primena omogućila je potpunu automatizaciju u procesu obrade računa. Taj dokument u XML obliku učitava se u računovodstveni program pri čemu sistem sam popunjava podatke sa fakture. Eliminiše se mogućnost ljudske greške, a istovremeno je moguće učitati neograničen broj fatura.

2. Pojednostavite svoje poslovanje povezivanjem u Moj-eRačun mrežu

Digitalizacijom svake pa i vaše kompanije, svi koji treba da budu umreženi, biće umreženi bez ikakvih prepreka ili prekida. Korišćenjem najsavremenijih tehnologija (kao što je cloud/oblak), svako može da ima pristup podacima i da sarađuje u realnom vremenu.

Dakle, ne radi se samo o digitalnoj verziji dokumenta, umesto papirne. Glavne prednosti savremenih, digitalizovanih operacija dolaze od trenutnog pristupa informacijama, brže analize, lakšeg upravljanja projektima i jednostavnije saradnje i praćenja – bez upotrebe jednog, jedinog lista papira. Više od 100 ERP – računovodstvenih softvera u okviru Moj-eRačun mreže za više hiljada firmi u Srbiji znače i mogućnost potpune automatizacije administrativnog poslovanja. Svu knjigovodstvenu dokumentaciju moguće je izraditi i razmeniti u elektronskom obliku i tako ostvariti veću pravnu sigurnost, bržu obradu i efikasnije poslovanje.

3. Povećajte bezbednost i obezbedite veću sigurnost elektronskog poslovanja uz informacijskog posrednika

Digitalni dokument se može pratiti, a možete ograničiti i kontrolisati ko sve ima pristup određenim dokumentima. Individualne dozvole za pristup se mogu postaviti u skladu sa potrebom i radnim procesima, da bi se obezbedila poverljivost podataka. Možete podesiti sistem da čuva više kopija, tako da budete sigurni da vaši dokumenti nikada neće biti izgubljeni.

Informacioni posrednik je garant sigurnosti i pokretač digitalnih inovacija koje menjaju poslovanje nabolje. Moj-eRačun kao dobar posrednik će prepoznati koje procese treba unaprediti kako bi korisnicima pružio maksimalnu sigurnost uz optimizaciju poslovnih procesa.

Sasvim suprotno, informacije pohranjene u papirnim formatima se teško pretražuju, kabaste su i lako razgradive, bilo prirodnim uzrocima ili nesrećnim slučajem. Za razliku od papirnih dokumenata koji se čuvaju u kancelarijama ili skladištima u firmama, digitalni dokumenti čuvaju se u cloud-u (oblaku). Takvi dokumenti su sigurni čak i ako dođe do požara ili poplava, a ne može im pristupiti niko ko za to nije ovlašćen.

4. Povećanje efikasnosti kroz digitalizaciju poslovanja

Pojednostavljeno poslovanje, sa većom produktivnošću i/ili nižim troškovima, rezultiraće i efikasnijom kompanijom.

Dok digitalizacija, sama po sebi, može dovesti do povećanja efikasnosti, proces digitalizacije takođe možete koristiti kao jedinstvenu priliku za analizu i povećanje efikasnosti različitih funkcija, kao što su proizvodnja i logistika, zahtevi i podrška kupaca, prodaja i marketing itd. Koje god da su vaše bolne tačke, ne ostavljajte (analogno) kamenje neokrenuto.

Prednost slanja elektronskih faktura i dokumenata putem Mog-eRačuna je na strani kupca, jer jednim klikom može učitati neograničen broj računa. Time svojim kupcima štedite minimalno pet minuta po računu.

5. Smanjenje troškova kroz elektronsko – društveno odgovorno poslovanje

Dobra strana „povećane produktivnosti“ je „smanjenje troškova“. Da, možete učiniti više sa istim resursima, koje možete iskoristiti za postizanje rasta i razvoja, odnosno rezultata u poslovanju.

Zadovoljni zaposleni, su glavni pokretači u kompanijama, ali takođe znamo da je edukacija zaposlenih od egzistencijalnog značaja za rast i razvoj. Digitalizacija će vam pomoći da se udaljite od rukovanja, obrade, skladištenja papirnih dokumenata, uz potencijalno značajno smanjenje troškova koje dolazi od angažovanja zaposlenih, skladištenja i transporta.

Korišćenjem elektronskih faktura i eRačuna pozitivno utičete na očuvanje okoline. Do sada smo u saradnji sa partnerima i korisnicima servisa sačuvali veliki broj stabala od seče. Pridružite se našoj inicijativi, budite i vi deo kampanje za očuvanje šumskih resursa.

Poslovni subjekti sve više zahtevaju razmenu digitalnih dokumenata po najvećim sigurnosnim standardima. Iskoristite sve prednosti, pouzdanost i jednostavnost digitalizacije kroz Servis Moj-eRačun vodećeg informacionog posrednika za razmenu elektronskih faktura i drugih digitalnih dokumenata kojima upravljate u svakodnevnom poslovanju. Usluge Moj-eRačun, Moj-DMS i Moj-eArhiv omogućavaju Vam da digitalno transformišete svoje poslovanje. Kada optimizujemo svakodnevne operativne aktivnosti, smanjujemo i troškove, a samim time otvaramo mogućnost ostvarivanja pozitivnih rezultata, jer uz digitalna rešenja koja pojednostavljuju radne procese i pružaju veći nadzor nad njima, papirno poslovanje predstavlja gubitak vremena i novca.

Razvojem i integracijom novih usluga u saradnji s proizvođačima ERP i računovodstvenih softvera i u 2022. godini nastavljamo digitalnu transformaciju poslovnih subjekata u Srbiji stvarajući iz jednog uspešnog projekta preduslove za sledeći.

Želite li da saznate više o tome kako i zašto bi trebalo da digitalizujete svoju kompaniju? Zakažite sastanak i naši konsultanti, sa velikim iskustvom u ovoj oblasti, će vas voditi kroz ceo proces digitalizacije i implementacije Moj-eRačun servisa. Zajedno ćemo pronaći najbolje rešenje, kako bismo pomogli vašoj kompaniji na putu do uspeha.