Elektronsko fakturisanje u javnom i privatnom sektoru, početak primene propisa, praktičan rad servisa Moj-eRačun, slanje elektronskih faktura i druge teme od značaja za elektronsko fakturisanje, kao i primena Zakona o elektronskom fakturisanju su najčešće postavljana pitanja na našim vebinarima.

Teme vebinara

  • SERVIS ZA ELEKTRONSKO FAKTURISANJE

Zakonski okvir o elektronskom fakturisanju,

Servis za elektronsko fakturisanje,

Elektronsko fakturisanje u javnom i privatnom sektoru – početak primene,

Značaj sistema elektronskih faktura za poslovanje / likvidnost poslovnih subjekata,

Praktičan rad u servisu za elektronsko fakturisanje Moj eRačun,

Izdavanje računa, slanje, prijem i arhiviranje faktura u elektronskom obliku – u skladu sa Zakonom.

  • PREZENTACIJA SERVISA ZA SLANJE E FAKTURA – Moj-eRačun

Uloga informacionog posrednika

Povezivanje servisa za elektornsko fakturisanje – Moj-eRačun na Sistem za elektronsko fakturisanje – SEF i integracija sa ostalim računovodstvenim programima.

Mreža Moj-eRačun – partneri sa kojima je izvršena integracija u računovodstvene programe EPR-ove.

Vebinar pruža sve detalje:

U vezi elektronskog poslovanja i izdavanja računa u elektronskoj formi,

Početka primene odredbi Zakona o elektronskom fakturisanju i uputstvo za poslovanje privrednih subjekata u skladu sa važećim propisama,

Ko ima obavezu izdavanja elektronskih dokumenata / eRačuna,

Kako izbeći visoke kazne koje su najavljene za neizdavanje elektronskih faktura u propisanom obliku,

O prijavi na servis Moj-eRačun za elektronsko fakturisanje i apliaciju Kreiraj,

Pošaljite svoj prvi eRačun

Kome je vebinar namenjen?

Vebinar je namenjen računovođama u javnom i privatnom sektoru, knjigovođama i računovođama u privredi. Pored njih takodje je intresantna za pravnike i IT menadžere.

Važni datumi

1.1.2022. godine

  • obaveza subjekata javnog sektora da prime i čuvaju fakturu izdatu od strane privatnog sektora, kao i da drugim subjektima javnog sektora izdaju elektronske fakture,
  • obaveza subjekata privatnog sektora da izdaju e-fakture subjektima javnog sektora;

 Od 1.7.2022. godine

  • obaveza subjekata privatnog sektora da prime i čuvaju elektronske fakture iz privatnog i javnog sektora,
  • obaveza subjekata javnog sektora da izdaju e-fakture subjektima privatnog sektora;

 Od 1.1.2023. godine

  • početak primene svih odredbi Zakona o elektronskom fakturisanju koje se odnose na obavezu izdavanja, slanja, prijema i čuvanja e-faktura u svim poslovnim transakcijama.

Dočekajte spremni uvođenje obveznih elektronskih faktura u B2G i B2B sektoru i saznajte sve potrebne informacije PRIJAVOM na naš vebinar. Registrujte se i spremni ste za slanje eRačuna putem web aplikacije Kreiraj servisa Moj-eRačun. Zatražite PONUDU i šaljite eDokumente iz svog knjigovodstvenog programa