e-račun u javnom sektoru

Servis Moj-eRačun za javni sektor je najbolje rešenje za razmenu elektronskih faktura sa obveznicima primene Zakona o elektronskom fakturisanju.

Zašto baš e-Račun za javni sektor?

Servis e-Račun za javni sektor predstavlja informacionog posrednika putem kog se odvija razmena elektronskih faktura i pratećih dokumenata između izdavaoca e-računa i učesnika javne nabavke (javnih i državnih institucija).

Zašto je obavezna razmena e-računa u javnim nabavkama?

Prema Zakonu o elektronskom fakturisanju obveznici u postupcima javne nabavke od 01.01.2022.god. su u obavezi da primaju e-račune.

Prednosti uvođenja e-računa u javnoj nabavci:

  • automatizovani unos računa,
  • brža obrada ulaznih računa,
  • smanjeni troškovi isporuke i obrade računa,
  • automatsko obaveštenje o potvrdi prijema e-računa,
  • brz i jednostavan pristup primljenim i arhiviranim računima,
  • sigurno skladištenje e-računa sa prilozima u servis Moj-eRačun

Kome je namenjen servis Moj-eRačun? 

  • Obveznici javne nabavke (naručioci).Putem servisa Moj-eRačun primaju i šalju elektronske fakture
  • Poslovni subjekti (izdavaoci). Putem servisa Moj-eRačun šalju elektronske fakture prema naručiocima

Razmena e-računa u postupcima javne nabavke:

Svi e-računi koji se razmenjuju u postupcima javne nabavke moraju proći kroz sistem e-faktura – SEF:

  • direktno
  • posredovanjem informacionih posrednika

Obveznici javne nabavke (javni sektor i državne institucije) moraju slati i primati e-račune, dok izdavaoci putem servisa Moj eRačun mogu samo slati ili takodje slati i primate e-račune.

Zakažite besplatnu edukaciju i zatražite ponudu. Naša korisnička podrška će Vas kontaktirati u najkraćem roku.