Elektronski dokument učitan u Moj-DMS sistem dostupan je za obradu svim za to ovlašćenim osobama i spoljnim partnerima, nezavisno gde se nalaze.

Moj-DMS je informacijski sistem za upravljanje digitalnim dokumentima, povezan sa servisom Moj-eRačun. Kroz Moj-DMS možete digitalno obrađivati poslovne dokumente; potpisivati ih, likvidirati i odobravati i imati veću kontrolu nad tokom poslovne dokumentacije i radnim procesima u firmi.

Aktivacijom usluge Moj-DMS stvarate preduslov za potpuno bespapirno poslovanje jer je kroz sistem moguće obrađivati i dokumente koji su u firmu ušli kao papirna dokumentacija.

Unos dokumenata u Moj-DMS

Postoje dva načina unosa dokumenata u Moj-DMS: povlačenjem sa servisa Moj-eRačun i lokalno s računara (skenirani dokumenti, dokumenti dobijeni e-mailom).

Kroz Moj-DMS moguće je upravljati svom poslovnom dokumentacijom: računima, drugim knjigovodstvenim dokumentima (narudžbenicama, otpremnicama, prijemnica…), ugovorima i drugom internom i eksternom poslovnom dokumentacijom.

Učitavanje kroz digitalnu pisarnicu

Svaki primljeni dokument može se učitati kroz digitalnu pisarnicu, nakon čega se pokreće predefinisani hodogram postupanja sa dokumentom, u zavisnosti od vrste dokumenta. U skladu sa hodogramom, elektronski dokument učitan u sistem dostupan je za obradu svim za to ovlašćenim osobama, spoljnim partnerima i knjigovodstvu, što znači da dokumente nije potrebno ispisivati i fizički nositi kod računovođe/računovodstvo.

Moj-DMS dolazi sa četiri hodograma, odnosno predefinisana poslovna procesa unosa digitalnog dokumenta koji se sastoje od procesnih koraka koji se uvek ponavljaju na isti način. Ali ipak, svaki korisnik može zatražiti i dobiti hodogram prilagođen svojim potrebama.

Zašto aktivirati uslugu Moj-DMS

Moj-DMS omogućuje potpuno digitalnu likvidaturu eRačuna i drugih eDokumenata, budući da Zakon o računovodstvu propisuje da se računi čuvaju kao izvorni pisani dokument, što znači da eRačun primate, obrađujete, likvidirate i čuvate u XML obliku.

Osim toga, svi ulazni dokumenti firme su na jednom mestu, a ovlašćenim korisnicima omogućen je lokalni i udaljen pristup, što je dodatni benefit za rad od kuće.

Moj-DMS osigurava maksimalnu automatizaciju administrativnih radnih procesa i veću kontrolu nad poslovanjem. Usluga je integrisana s poslovnim i tehničkim aplikacijama, kao što su servis Moj-eRačun i različiti ERP i računovodstveni softveri.

Glavna prednost servisa Moj-DMS je protok – u sistemu se nalaze isključivo dokumenti koji su trenutno u obradi. Nakon završetka obrade, dokumenti se čuvaju u Moj-eArhiv

Ponudu servisa Moj-DMS možete zatražiti OVDE.