Primalac jednim klikom može istovremeno besplatno učitati koliko god eRačuna želi, dok se prekucavanjem gubi više od pet minuta po računu. Kada se govori o prednostima eRačuna, najčešće se ističe kako su one veće na strani primaoca. S druge strane, veliki broj poslovnih subjekata koji samo prima eRačune ističe kako ih ne primećuje. Zašto je to tako? Zato…

Pročitajte više

Kao kompanija koja posluje na tržištu Srbije od 2018.godine, pored usluga elektronske razmene dokumenata, aktivno se bavimo i edukacijom tržišta upravo na temu uvođenja eRačuna u poslovanje. Samo predavanje obuhvata niz tema koje su usko povezane sa zakonskim izmenama iz oblasti finansija i računovodstva, kao i kompletnom digitalizacijom procesa i samog poslovanja jednog pravnog lica.…

Pročitajte više