Za razmenu eDokumenata, bilo da se radi o razmeni između dva pravna lica (B2B) ili razmeni između preduzeća i javnog sektora (B2G), postoje dve opcije pomoću kojih se vrši razmena. Servis Moj-eRačun nudi rešenje za sva preduzeća, u smislu omogućena je razmena eDokumenata između svih pravnih lica što bi dalje značilo da nije bitna veličina…

Pročitaj više