Elektronske fakture u javnoj nabavci su nova obveza za učesnike u postupcima javne nabavke, naručioce koji su obveznici primene Zakona o javnoj nabavci i Zakona o elektronskom fakturisanju, ali i za poslovne subjekte koji sklapaju ugovore o javnoj nabavci s naručiocima

Brojne firme su poslednjih meseci počele primati eRačune od lokalnih javnih i komunalnih preduzeća (vodovod, grejanje, zelenilo….)
Trend eRačuna zahvata celu Srbiju, ponajviše zahvaljujući vodećem informacijskom posredniku za eRačune, servisu Moj-eRačun. Moj-eRačun je lokalnim samoupravama i javnim komunalnim preduzećima omogućio da bez značajnih dodatnih ulaganja ubrzaju poslovne poslovne procese, smanje troškove sebi i primaocima. Na ovaj način oni ulaze u eru ePoslovanja koja je u drugim evropskim zemljama već ustaljena praksa. Kako je tekao taj proces, otkriva Branko Stefanović, izvršni direktor servisa Moj-eRačun, koji na tržištu Srbije već više od tri godine sa značajnim uspehom pruža svoje usluge kako u B2B tako i sada u B2G sektoru. Donošenjem Zakona o elektronskom fakturisanju i njegovom primenom od 01.01.2022. za B2G segment a nešto kasnije i za B2B segment od 01.07.2022. godine uvodi u zakonske tokove obavezu elektronskog fakturisanja.

Zbog čega je taj proces bitan kod javnih preduzeća?

U poslovnom svetu, nosilac promena je uvek privatni sektor. Kada od vas i vašeg uspeha zavisi hoćete li imati za plate, za dalji napredak, a u krajnjoj liniji i za opstanak na tržištu, onda ste skloniji da tražite sve moguće mehanizme koji vam omogućavaju da budete konkurentniji i uspešniji. U javnim preduzećima taj menadžerski pristup vođenja firmi nije uvek bio imperativ, ali vremena se menjaju i drago mi je da primetim, kaže Branko, da se brojna javna preduzeća modernizuju iz tromih u moderne firme koje racionalnim trošenjem još bolje služe društvu i zajednici. Štaviše, ovoga puta će javni sektor pokrenuti talas digitalne transformacije, jer će prvi krenuti sa primenom zakona, a preko njih će postepeno u celi proces ući i preduzeća.

Da li se interes za elektronske fakture kod javnih preduzeća probudio spontano, jer će u javnoj nabavci uskoro biti obvezan, ili ste Vi uticali na to?

I jedno i drugo. S jedne strane, javna preduzeća žele da uštede na nepotrebnim troškovima izrade, štampe, kovertiranja i slanja računa, a s druge mi smo održali gotovo pet stotina edukacija na temu eRačuna širom Srbije. Na primer, jedno komunalno poduzeće u Rumi izda preko 100 računa poslovnim subjektima na svom području, a sigurno ih izda i daleko više. Koliki je njima trošak samo na izradi i dostavi tih računa? Kad se toj cifri dodaju i izgubljeni računi, gubici zbog kašnjenja s plaćanjem i slične situacije, dolazimo do nepotrebnih troškova koji se na kraju godine broje u stotinama hiljada dinara. Naglašavam, motiv za uvođenje elektronskih faktura u poslovanje nije samo zadovoljstvo ili ušteda kod pošiljaoca, nego i kod primaoca, naglašava Stefanović.

Kako u velikim sistemima poput javnih preduzeća teče prelazak s papirnih na eRačune?

Ne događa se preko noći, ali ni ne ometa normalne poslovne procese. Sam proces uglavnom ne zahteva posebno prilagođavanje IT infrastrukture, ali ako preduzeće ima svoj ERP – računovodstveni program, sistem servisa Moj-eRačun moguće je implementirati u taj program. Naša mreža pokriva više od 100 ERP programa ili ti 80% svih računovodstvenih programa koji se koriste u našoj zemlji. Praksa je da se s eRačunom krene postepeno, kako bi se svi uključeni u procese na vreme edukovali, tako da i i primaoci i pošiljaoci budu zadovoljni. U tome od početka pomaže naša korisnička služba, naglašava Stefanović.

Kako je definisan Zakon o elektronskom fakturisanju u javnom sektoru i način njegove primene?

Prema odredbama Zakona, od 1. januara 2022. godine, svi računi koji se izdaju prema obveznicima javne nabavke, dakle javnim i državnim institucijama, moraju biti izdati u standardizovanom elektronskom obliku, kao .xml obrazac. Pre nekoliko dana država je uvela period prilagođavanja od 01.01. do 01.05.2022. koji ne odlaže primenu već kaznenu politiku i dozvoljava poslovnim subjektima da to vreme iskoriste za tranziciju. Za sve informacione posrednike, pa tako i za nas to znači dodatno vreme za pripremu korisnika za uvođenje elektronskih faktura, jer je period pripreme podjednako važan i za klijente i za nas. Primena od 01.01, tj od 01.05. važi za sve račune po postupcima nabavke male i velike vrednosti, ali isto tako i u postupcima jednostavne nabavke. Svi naručioci su obavezi da primenjuju ove odredbe. Dakle, naručioci su obavezni da primaju elektronske fakture i prateće dokumente, da ih obrade, izvrše elektronsko plaćanje, i arhiviraju na isti način – elektronski, ističe Branko.

Kako funkcioniše platforma za elektronsko fakturisanje?

Obavezna primena elektronskog fakturisanja u transakcijama unutar javnog sektora (G2G) i privatnog sektora ka javnom (B2G) imaće period prilagođavanja od 01. januara do 1. maja 2022. godine. Dočekajte spremni uvođenje obaveznog eRačuna u B2G sektoru i primenu zakona i iskoristite period prilagođavanja kako biste izvršili sve pripreme i uskladili vaše poslovanje sa zakonskom regulativom. Registrujte se i spremni ste za slanje eRačuna putem web aplikacije Kreiraj i servisa Moj-eRačun ili iz svog knjigovodstvenog programa.

U samo par jednostavnih koraka, registracijom i izborom paketa, u skladu sa vašim obimom poslovanja ostvarujete mogućnost upravljanja elektronskim fakturama i celokupne dokumentacije. Na ovaj način obezbeđujete vaše uspešno poslovanje u skladu sa zakonskom regulativom, kroz servis Moj-eRačun. Prednost korišćenja servisa Moj-eRačun je u prioritetnoj dostavi, sadržaju koji ostaje nepromenjen, overi aplikativnim sertifikatom i vremenskim žigom. Pored toga, što je možda i najvažnije – Moj-eRačun ima mrežu, sa integracijom u preko 100 računovodstvenih programa. Želeo bih da isteknem sledeće: Prepustite ceo proces nama – postanite korisnik i šaljite vaše elektronske fakture putem servisa Moj-eRačun, jednostavno, sigurno, brzo i uz minimalne troškove! završava Branko Stefanović, izvršni direktor servisa Moj-eRačun.

Pročitajte ceo članak na sledećem linku