Dosta vam je papira i želite da fakture pravite, šaljete i primate elektronskim putem? Na pravom ste mestu.

Prednosti eRačuna

Sve što je potrebno je da implementirate servis Moj eRačun u Vaš računovodstveni program – ERP. Isti program koji ste koristili do sada za kreiranje faktura koristićete I dalje sa dodatnom funkcionalnošću – pošalji eRačun ili ostala eDokumenta. Pored slanja omogućen je i prijem eRačuna a nakon toga i njihovo plaćanje.

  • Ušteda, jer je cena isporuke eRačuna oko deset puta manja u odnosu na cenu isporuke fakture preporučenom poštom sa povratnicom
  • Lakše fakturisanje i plaćanje na klik, kako servis Moj eRačun sadrži sve neophodne informacije, a samim tim nema ni mogućnosti greške prilikom unosa
  • Nema gubljenja faktura prilikom isporuke
  • Mogućnost razmena eRačuna čak i ako vaši saradnici imaju otvorene račune u različitim bankama
  • Automatizacije sa vašim računovodstvenim sistemom i povezivanje sa plaćanjem
  • Mala investicija, s obzirom na već postojeće okruženje
  • Mogućnost prosleđivanja dodatne dokumentacije uz e-račun (eOtpremnice, eOdobrenja, eZaduženja I ostalih eDokumenata
  • Mogućnost arhiviranja primljenih eRačuna
  • Zaštita životne sredine