Šta je eRačun?eRačun je dokument koji je elektronski kreiran, overen, poslat, preuzet i skladišten u elektronskom obliku.  Da bi jedan eRačun bio ispravan, zakonski mora posedovati dve forme: unutrašnju (tehničko-programska šema) i spoljašnju (vizual).Šta su aplikativni sertifikat i vremenski žig?Kao što je i navedeno u prethodnom odgovoru, elektronski račun mora se elektronski i overiti. U…

Pročitajte više

Za razmenu eDokumenata, bilo da se radi o razmeni između dva pravna lica (B2B) ili razmeni između preduzeća i javnog sektora (B2G), postoje dve opcije pomoću kojih se vrši razmena.Servis Moj-eRačun nudi rešenje za sva preduzeća, u smislu omogućena je razmena eDokumenata između svih pravnih lica što bi dalje značilo da nije bitna veličina preduzeća…

Pročitajte više

U protekloj godini se dosta pričalo i pisalo o eRačunima, zakonskim okvirima, benefitima i svemu što nam je digitalizacija donela. Dosta preduzetnika već je prepoznalo prednosti eRačuna i ostalih eDokumenata i uspešno digitalizovalo svoje poslovanje.Prešli smo jedno poglavlje, eRačun nam postaje svakodnevnica. Međutim, postavljaju se pitanja:  Gde čuvamo eRačune i ostala eDokumenta?Da li smo rešili…

Pročitajte više