Spora i nekorisna administracija jednako je veliko breme kao bilo koji drugi proces nad kojim nemamo kontrolu.Stav da je digitalizacija poslovanja skupa, potpuno je pogrešna jer mi u Srbiji generalno imamo pogrešnu percepciju troška, a jasno je zašto postoji. To je kao kad računamo da nam je jeftinije ako sami napravimo večeru, umesto da je…

Pročitajte više

Najavljeni Zakon o obaveznom eRačunu ka javnim preduzećima, koji bi trebao na snagu stupiti od 1.7.2021.godine, pokrenuo je mnogo pitanja o digitalizaciji poslovanja u Srbiji nasuprot drugim zemljama u regiji, ali i otkrio pojedinosti iz domaće prakse u kojoj uprkos sporijem prihvatanju zakonskih obaveza koje nam je postavio zakonodavac u skladu sa regulativom Evropske unije…

Pročitajte više
edokumenti

Servis Moj-eRačun, osim slanja i primanja eRačuna, nudi mogućnost razmene i ostalih eDokumenata.

Pročitajte više
edokumenti

Servis Moj-eRačun, osim slanja i primanja eRačuna, nudi mogućnost razmene i ostalih eDokumenata, kao što su:ePrijemnicaeOdobrenjeeZaduženjeeKomunalnaNaknadaeOdbijanjeeIOs-iePrijemnicaePrijemnica je elektronski dokument koji omogućava kompaniji koja prima robu da na jednostavan i brz način, nakon što je robu primila i izradila prijemnicu, istu pošalje dobavljaču u elektronskom obliku i dobije potvrdu o preuzimanju ePrijemnice.Dobavljač je takođe zadovoljan jer…

Pročitajte više

Šta je eRačun?eRačun je dokument koji je elektronski kreiran, overen, poslat, preuzet i skladišten u elektronskom obliku.  Da bi jedan eRačun bio ispravan, zakonski mora posedovati dve forme: unutrašnju (tehničko-programska šema) i spoljašnju (vizual).Šta su aplikativni sertifikat i vremenski žig?Kao što je i navedeno u prethodnom odgovoru, elektronski račun mora se elektronski i overiti. U…

Pročitajte više

Za razmenu eDokumenata, bilo da se radi o razmeni između dva pravna lica (B2B) ili razmeni između preduzeća i javnog sektora (B2G), postoje dve opcije pomoću kojih se vrši razmena.Servis Moj-eRačun nudi rešenje za sva preduzeća, u smislu omogućena je razmena eDokumenata između svih pravnih lica što bi dalje značilo da nije bitna veličina preduzeća…

Pročitajte više